Voor werkgevers

iDealMatch is thuis in de wereld van techniek. Onze expertise, marktkennis en netwerk stellen ons in staat de goede mensen te vinden, op elk niveau, in elke branche. We investeren in langdurige relaties met kandidaten in alle technische sectoren.

iDealMatch behandelt alle opdrachten met de grootste vertrouwelijkheid.

Vergroot uw mogelijkheden en neem contact op met iDealMatch.

Wervingsopties via iDealMatch

Werving & selectie

Het aantrekken en selecteren van gespecialiseerd personeel vraagt deskundigheid en betrokkenheid. iDealMatch neemt u het gehele traject uit handen, van profielschets tot onderhandeling over de arbeidsvoorwaarden. U bent ervan verzekerd dat u altijd in contact komt met de juiste kandidaat.

 

Executive Werving & selectie

Exclusief Werving & selectie betekent dat wij kandidaten werven voor specifiek uw vacature. Als wij een kandidaat aan u voorstellen hebben wij deze uitgebreid geïnformeerd over uw organisatie, waar u voor staat, en wat de daadwerkelijke werkzaamheden zijn. De kandidaat weet dus duidelijk voor welke organisatie wij werven.

 

Uitzenden

Door bijvoorbeeld ziekte of piekwerkzaamheden ontstaat behoefte aan flexibel inzetbare gekwalificeerde vakmensen. iDealMatch werft en selecteert personeel voor korte of langdurige projecten. Onze opdrachtgever (inlener) leent dit personeel in. Wij sluiten met de werknemer een uitzendovereenkomst af, met dezelfde rechten en plichten als een gewone arbeidsovereenkomst. De inlener bepaalt wanneer deze overeenkomst eindigt. Meer informatie, wet- en regelgeving vindt u op www.abu.nl.

 

Detacheren

Detacheren is een bijzondere vorm van uitzenden, waarbij de werknemer in dienst is van het detacheringsbureau. Werknemer en bureau hebben een bijzondere arbeidsovereenkomst: de dagelijkse leiding en toezicht berusten bij de opdrachtgever van het detacheringsbureau. Na afloop van het dienstverband is het in principe niet toegestaan dat medewerker bij de opdrachtgever in (vaste)dienst gaan.

 

Interim Professionals & ZZP’ers

U zoekt de beste werkvoorbereider voor uw project. Of die ene gespecialiseerde engineer, die nergens te vinden lijkt te zijn. Als het om langdurige projecten gaat, kan de inzet van een interim professional een goed antwoord zijn. Via iDealMatch bent u verzekerd van de beste oplossing en een perfecte administratieve afhandeling.

 

Outplacement

Soms is het niet meer mogelijk om een bepaalde functie binnen een bedrijf te blijven vervullen of een werknemer voor de organisatie te behouden. Outplacement heeft veel verschillende achtergronden en treedt op bij (dreigend) ontslag en reorganisatie, individueel of als groep. Een gedwongen afscheid is altijd moeilijk, maar er is ook een positieve kant: de kans om helder te krijgen wat echt bij iemand past. Door onze kennis van de technische arbeidsmarkt kan iDealMatch behulpzaam zijn in outplacementtrajecten.

 

Re-integratie

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt raakt, bent u gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn of haar re-integratie in het arbeidsproces. Soms is het geen optie meer om binnen de eigen organisatie te re-integreren. iDealMatch kan behulpzaam zijn bij het vinden van nieuw perspectief en u helpen uw wettelijke verplichtingen na te komen.

 

In-house service

Bij bepaalde projecten kan het zinvol zijn om tijdelijk een gespecialiseerde consultant in huis te hebben. iDealMatch levert een deskundige en ervaren interim-professional, die namens uw organisatie optreedt en uw personeelsplanning efficiënt en zorgvuldig van u overneemt.

 

Payrolling service

Uitbetaling vindt plaats door iDealMatch Services.

Deze dienst zorgt voor een zorgvuldige administratieve afhandeling en een duidelijke afrekening van gewerkte uren, inhoudingen, vakantiegeld, etc.

iDealMatch Services (ofwel Helloflex People 200 BV) is lid van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU).

 

Overstapservice

Doet u zaken met een uitzendbureau maar is de relatie door allerlei redenen niet optimaal? Terwijl u de ingeleende kracht(en) graag wilt behouden? iDealMatch biedt uitkomst: we nemen alle contractuele verplichtingen over, zonder dat het u extra tijd en geld kost.

 

Laat iDealMatch voor je werken